Med fokus på WWDC18 en bit bort passar det bra att ta ett par flygturer över Apple Park för att smälta intrycken från dagens keynote som verkligen levererade. 9000 träd är planterade och grönskan tar sig.

”Employees continue to relocate into the “spaceship” every week. Crews work 24 hours per day to maintain all aspects of Apple Park, including washing the window shades at least once per week.”