Det finns massor med onödiga projekt som bara är dumma, men här är ett som är riktigt skönt och ambitiöst. Eric Schlaepfer, tillsammans med Evil Mad Scientist Laboratories, har med sin MOnSter 6502 återskapat en klassisk MOS 6502, fast 7000 gånger större med diskreta komponenter och lysdioder som visar hur den arbetar.

MOS 6502 med sina drygt 3500 transistorer var basen för en mängd datorer och spelkonsoller under mikroprocessorerans barndom. Bland de mest kända är Apple II och Atari 2600.

MonSter 6502

En Apple A8X processor (iPad 2) skulle med motsvarande teknik bli 286 kvadratmeter stor med sina 3 miljarder transistorer.

MonSter 6502

”The MOnSter 6502 is relatively slow compared to the original, thanks to the much larger capacitance of the design. The maximum reliable clock rate is around 60 kHz.”