Apple kommer att satsa hela 350 miljarder USD över fem år i USA. Med nya serverhallar, ett nytt campus och mer tillverkning i hemlandet skapas 20000 nya jobb. Det görs även en satsning på utbildning vad gäller programmering för grundskola och gymnasium.

Apple US investment

”Apple, already the largest US taxpayer, anticipates repatriation tax payments of approximately $38 billion as required by recent changes to the tax law. A payment of that size would likely be the largest of its kind ever made.”