Om du verkligen vill visa upp din iPhone X så är det insidan som gäller. Men istället för att plocka isär din iPhone X så fixar du det enklast med sköna skärmbilder av innanmätet. Det finns även skärmbilder med inkråmet för äldre iPhone att hämta.

iPhone X inside

”Apple spent too much effort on the iPhone X’s hardware to cover it up with glass that you can’t even see through.”