Kameran är för många den enskilt viktigaste funktionen för en iPhone och för varje generation tillkommer teknisk utveckling. Men förutom det så görs många avvägningar för hur bilderna ska tas och behandlas av alltmer kraftfull hårdvara och mjukvara. Detta test av Tyler Stalman siktar in sig på just denna avvägning för iPhone 8.

”The iPhone X might be stealing the spotlight, but the iPhone 8 is Apple’s shot at their next blockbuster phone. It’s design can either be thought of as another round of the same or the final form of this concept. Either way, this isn’t a phone that should be easily dismissed.”