Apple Park är snart komplett. Byggkranarna är borta och det är inte mycket trädplantering kvar att göra. En stor del av cykel- och gångvägarna genom parkområdet har blivit asfalterade.

”Paths are now being paved through Apple Park.”