Det är ett välkänt trick att göra det extra klurigt att söka jobb som kräver speciell talang. Apple satte upp en dold webbplats för att få tag i en ingenjör för kritisk infrastruktur vad gäller servrar och lagring. Apple har plockat ned webbplatsen sedan den blev allmänt känd.

Apple jobbannons

”The posting stated how critical the role is, the scale of the work, key qualifications, and a description of the type of employee Apple is looking for.”