Mike har gjort en uppackning av iPhone i originalversion som om den vore en ny produkt. Gamla iPhone håller förvånansvärt bra vad gäller grundkonceptet, trots sina begränsningar, vilket visar sig vid en jämförelse med iPhone 7 plus och iOS 11.

”Happy 10th Anniversary To iPhone 2G!”