Som väntat har det publicerats en hel del kring iPhone idag. Att ta del av de omdömen och förhoppningar som iPhone gav kring debuten för 10 år sedan är klart intressant. Mycket blev rätt från start med denna världsomvälvande produkt.

iPhone

”The thing that strikes me about the original iPhone, even now, is how polished it was: every feature that was there worked incredibly well. And everything else… just wasn’t there.”