Att ordna en bra och inspirerande miljö för kreativt nördande är väldigt tillfredställande. Det är hög tid att ge din arbetshörna lite kärlek. Matt Gemmel delar med sig av sina erfarenheter med att transformera sitt arbetsrum.

Matt Gemmel Room to Think

”Two weeks later, and having vacuumed, mopped, and wet-dusted more sanded-down plaster dust than I ever care to see again, I had a new office. ”