Apples aktiekurs fortsätter att stiga. AAPL ligger på 153 USD och det sammanlagda marknadsvärdet för Apple är över 800 miljarder USD. Med starka indikationer på  fortsatt kursökning kan Apple inom kort värderas till ofattbara 1 biljon USD.

AAPL 170508

”Apple shares trading for $202 would currently give the company a market cap of around $1.05 trillion.”