Röststyrda assistenter är något som varje värdig teknikgigant har i sin arsenal. Vilken av dessa röstassistenter som är vassast diskuteras flitigt. Helt klart är i alla fall att Siri är den som klarar av flest språk.

Siri MaxiMac iPhone 6

Siri hanterar svenska hyfsat, men funktionaliteten blir inte i nivå med det engelskspråkiga originalet. När språk dessutom blandas, som när du ska söka titlar eller namn på engelska med Apple TV, så blir resultatet riktigt uselt.

Stephen Nellis beskriver processen när Apples Siri ska ta sig an ett nytt språk.

”Siri will even soon start to learn Shanghainese, a special dialect of Wu Chinese spoken only around Shanghai.”