Apple har bytt ut typsnittet Myriad till det egna San Francisco på sin webbplats. Sedan tidigare har San Francisco tagit över i operativsystem och på produkter. Nu är skiftet komplett.

Apple

”I’ve never been a fan of the mixture of San Francisco and Myriad on the Apple website, and I dig the refreshed look. Looks like the transition to San Francisco is finally complete.”