Ännu en gång viker Apple hela sin startsida på webbplatsen till Dr. Martin Luther King, Jr. på den årliga amerikanska helgdagen för att hylla medborgarrättskämpen. I år känns det av lätt förklarliga skäl extra angeläget att värna demokrati och frihet.

 

”Commit yourself to the noble struggle for equal rights. You will make a greater person of yourself, a greater nation of your country, and a finer world to live in.”
– Dr. Martin Luther King Jr.