Jämför för allt i världen inte Apple med underhållningsbranschen. Apples syfte och mål är inte att göra världens Applenördar andfådda och glansiga i ögonen genom att vid varje produktpresentation, år efter år, leverera superhits som iPod, iPhone och iPad.

iPhone 7

Historiskt sett så är det dessutom hyfsat lång tid mellan Apples riktigt banbrytande produkter, men det är alla små och stora förbättringar mellan dessa toppar som banar vägen framåt. Horace Dediu målar upp de löjligt högt ställda förväntningarna på Apples innovation som ett reellt problem för den interna moralen i företaget.

Med en miljard aktiva enheter och hundratals miljoner kunder som spenderar mellan 78 cent och 1 dollar per dag på Apples ekosystem, så är huvudsaken att vidmakthålla eller öka den nivån. Att öka tillväxt som marknadsandelar går att göra för den som är beredd att betala det med obefintliga vinstmarginaler, men det kommer aldrig att vara Apples modell.

Teknikvärlden idag är full med uppkopplat skräp och löjliga hajpade leksaker och minnet är kort hos de som tror att Apple måste vara först med att hoppa på alla trender som dyker upp. Apple är mycket sällan först med ett koncept, men när de väl satsar på något så sker det genomtänkt och långsiktigt.

”I think Apple management has been trying to de-emphasise the hit-driven business. That’s not to say they’re not going to have more hits, but they don’t want the company to be seen as a hits business.”