Apple Campus 2 kommer att vara helt färdigt i början av 2017. Byggkranarna blir färre och träden fler i takt med att bygget blir alltmer komplett.

Bostadsområdet närmast campus har till viss del blivit inlöst av Apple som kommer att bygga fler nya lägenheter där.

Markarbeten och plantering beräknas fortsätta halvvägs in på nästa år.