Idag är det fem år sedan Tim Cook tog över som CEO för Apple. Det finns många sätt att summera Apples utveckling och Tim Cooks ledarskap under denna tid. Jan Dawson gör en grundlig genomgång med hjälp av fakta och diagram.

Five Years of Tim Cook’s Apple in Charts

Apple har växt rejält sedan Steve Jobs dagar och omsätter nu mer än dubbelt så mycket. iPhone står naturligt nog för den största delen av Apples omsättning.

Five Years of Tim Cook’s Apple in Charts

En tydlig effekt av Tim Cooks ledarskap är en rejäl satsning på forskning och utveckling. Apple satsar fyra gånger så stora belopp idag vilket motsvarar en fördubbling i förhållande till omsättningen.

Five Years of Tim Cook’s Apple in Charts

Tim Cooks mer öppna och socialt engagerade Apple är en tydlig skillnad mot tidigare. Nya produkter hålls däremot minst lika hemliga som förr.

”Perhaps one of the most significant contributions Tim Cook has made at Apple can’t be seen in any of these charts, because it’s about the changes to Apple’s culture that have happened under his leadership.”