Det har varit mycket hajp kring Frank Oceans nya album Blonde som släppts exklusivt genom Apple Music. När andra aktörer som Spotify och Tidal inte har ett efterlängtat albumsläpp så ökar direkt intresset att hitta musiken på annat sätt. Mycket riktigt finns nu Blonde att få tag på för nedladdning lite överallt.

https://soundcloud.com/rapfavs/sets/frank-ocean-blond-album-stream

Förutom nedladdning genom torrents och molntjänster finns Blonde helt öppet att strömma genom Soundcloud och inga ansträngningar verkar göras för att stoppa dessa kanaler. I vanliga fall brukar skivbolagen vara snabba att försöka täppa till de mer öppna spridningsvägarna.

Baksidan av att göra upp med en artist om en fet engångsbetalning för exklusivitet är att det helt enkelt inte finns mycket intresse från artist och skivbolag att hindra fri spridning på nätet. Maximal exponering för en artist under kort tid kan helt klart väga tyngre än att jaga piratsläpp.

Vi musiklyssnare som gärna vill betala till vår favoritleverantör av musik men inte vänta för länge lockas att jaga musiken på andra vägar. Artister som håller för hårt i musiken straffas också genom att intresset svalnar hos de som inte vill hålla på att jaga ny musik på nätet.

Förhoppningsvis är ofoget med exklusiva musiksläpp ett övergående fenomen när branschen konsolideras genom att Tidal och andra mindre aktörer absorberas av Apple Music eller Spotify. Att få massivt genomslag för det som är nytt och hett borde i längden absolut väga tyngre än att reta upp oss som gärna betalar för musik som service.

”Effectively, Apple has every interest in clamping down on freebie copies to drive Apple Music subscriptions, while Ocean has every interest in spreading it — especially since he’s already been paid.”