Europeiska kommisionen har slagit ned på de extra förmånliga skatteupplägg som Apple länge nyttjat för att minimera sin bolagsskatt. Kommisionen siktar inte in sig på Irlands skattelagstiftning utan på skatteförmåner som snedvrider konkurrensen. Enligt de beräkningar som gjorts kräver kommisionen att Irland begär en återbetalning av hela 13 miljarder EUR från Apple.

Europeiska Kommisionen Apple

 

Tim Cook har i ett öppet brev riktat till sina europeiska kunder gjort klart att Apple följt alla lagar och regler, en snyftvals som klingar ganska falskt när man granskar de avancerade skatteuppläggen närmare. Det är inte direkt smickrande att till varje pris undvika skatt för att samla på sig enorma vinster och en svindlande stor kassareserv.

State Aid Ireland Apple

Apple är ett av många multinationella företag som länge utnyttjat glapp i skattesystemen till riktigt avancerade transfereringar av oskattade vinster. Double Irish with a Dutch sandwich brukar Apples variant kallas där försäljningsvinster förvandlas till licenskostnader som slussas via Holland till karibiska skatteparadis på några sekunder.

Sista ordet är inte sagt i detta ärende, men läs gärna beslutet från Europeiska kommisionen i sin helhet och min tidigare artikel om Apples skatteupplägg. Förhoppningsvis dyker det även upp någon nyproducerad granskande dokumentär som tittar närmare på fenomenet.

”There is no way to spin this kind of arrangement as just. It is clearly an intricate scheme designed to avoid paying taxes that would otherwise be due. And when companies don’t pay their fair share of taxes, you and I have to pick up the slack.”