Det har pratats mycket om artificiell intelligens på sistone med undertexten att Apple halkat efter Google, Facebook, Amazon och de andra. Men Siri är bara toppen på isberget hos Apple, under ytan drivs allt mer med neurala nätverk och maskininlärning.

Det nya mer öppna Apple lät Steven Levy få en exklusiv inblick i hur djupt och brett som artificiell intelligens gjort insteg i produkter, appar och tjänster.

Vi kommer säkert att få se mer av sådana här intressanta avslöjanden från Apple mellan de större produktpresentationerna och det här är extremt intressant läsning för att få en bättre insikt i hur Apple kan komma att utvecklas framöver.

An Exclusive Look at How AI and Machine Learning Work at Apple

Siri som är den mer synliga delen av Apples AI har förvandlats till något mycket smartare än tidigare från och med sommaren 2014, när tjänsten skiftades över till att drivas med ett massivt neuralt nätverk. Saken är bara den att Apple tills nu inte avslöjat nästan något om vad som händer bakom kulisserna.

Apples satsning på AI skiljer sig från många av de andra aktörernas genom att man insisterat på att hålla en låg profil och att hitta egna modeller som skyddar den personliga integriteten och personliga data, men ändå kan låta det bakomliggande systemet lära sig av trender och nya mönster som dyker upp.

An Exclusive Look at How AI and Machine Learning Work at Apple

En ny iPhone har egen maskininlärning där 200 MB är avsatt till att göra smarta val och förutsägelser lokalt, utan att behöva dela någon känslig information. Apple har kunnat styra utvecklingen av sin hårdvara för att stödja AI tillsammans med tät integrering av mjukvara och tjänster.

Mycket av den utveckling som nu görs hos Apple baseras på de nya möjligheter som visat sig genom användandet av maskininlärning och neurala nätverk.

”The company’s machine learning talent is shared throughout the entire company, available to product teams who are encouraged to tap it to solve problems and invent features on individual products.”