Alla vill vi ha möjligheten att välja men för många val gör valet vanskligt. Ibland kan en återgång till äldre, mer begränsad teknik bli ett bra tillfälle att fundera över vårt förhållningssätt till det vi verkligen gillar. Fysikaliteten hos äldre teknik och media ger dessutom en speciell dimension till upplevelsen.

iPod

iPod är ett bra exempel på mediateknik som alldeles nyss var det hetaste heta och som fortfarande räcker till alldeles utmärkt för de som ser de fördelar som begränsningar och enklare val kan ge. Lindsay Zoladz har en bra spaning kring hur en iPod Classic kan ge en nästan meditativ upplevelse av att vara frikopplad från det ständigt uppkopplade liv vi lever.

https://youtu.be/zut2NLMVL_k

Teknikskiften sker så snabbt att det ibland kan vara bra att stanna upp och fundera på om du förlorat något av magin på vägen. Men magin kan fortfarande finnas kvar i den där lådan med diverse prylar längst in i förrådet.

”The iPod Classic is now becoming what vinyl was a decade or two ago — not when vinyl became cool again, but during the CD era, when it seemed obsolete to everyone but collectors and music snobs.”