Apples omsättning för tredje kvartalet blev 42,4 miljarder USD med en nettovinst på 7,8 miljarder USD, något lägre än motsvarande kvartal föregående år. Vinstmarginalen blev 38 procent och internationell försäljning stod för 63 procent av omsättningen.

Apple Q3 2016

Tredje kvartalet bjuder sällan på några större överraskningar, dessa kommer när nya produkter lanserats under hösten. Tim Cook var ändå nöjd över att kunna presentera starkare siffror än Apple räknat med vid ingången av kvartalet.

”We had a very successful launch of iPhone SE and we’re thrilled by customers’ and developers’ response to software and services we previewed at WWDC in June.”

– Tim Cook, Apple CEO