Idag är startsidan för Apples webbplats i USA vikt för att hedra den nyligen bortgångne Muhammad Ali. När Apple gjorde sin omstart 1998 efter Steve Jobs återkomst, så var Muhammad Ali en del i den fantastiska reklamkampanjen Think Different.

Muhammad Ali 1942 – 2016

”The man who has no imagination has no wings.”

– Muhammad Ali