I takt med att iPhone närmar sig perfektion blir det allt svårare att göra några större designförbättringar år för år. Nästan från start har iPhone uppdaterats enligt tick-tock–modellen. Först en helt ny design (tick), nästa år en uppdaterad s-version med samma grunddesign (tock).

iPhone 6s rosa guld

Rene Ritchie presenterar tesan att det i år kanske blir ytterligare ett tock. Nästa iPhone kan alltså få samma grunddesign som iPhone 6 och iPhone 6s men med ett antal nya förmågor. Först 2017 blir det så dags för ännu ett tick med en helt ny grunddesign för iPhone.

Detta ligger också i linje med ett ändrat köpbeteende där särskilt USA styrt bort från av mobiloperatörerna subventionerade mobiler, till eget direktköp eller avbetalning av ny mobil. På tekniksidan har vi dessutom kommit så långt att det sällan finns några riktigt avgörande framsteg att hämta hem varje år.

Dagens avancerade mobiler har fått en längre praktisk livslängd som minskar behovet av att byta upp sig varje eller vartannat år. Att inte hysteriskt ändra design för sin egen skull ligger även i linje med Apples grundvärderingar och passar in i ett hållbarhetstänkande.

”Much like luxury watches don’t change design much from one year to the next, or luxury cars, high-end television sets, or pretty much any other established consumer product, smartphones have reached a point where they’re now optimal for the tasks literally in-hand.”