Den riktiga motivationen och drivkraften bakom att utveckla Apple Watch, en bärbar personlig kommunikationsdator fullproppad med sensorer, är att ge stöd för din personliga hälsa. Steve Jobs erfarenheter från sin sjukdomstid ledde till en stark vilja att förbättra kommunikationen mellan patient och vårdapparat med relevant datainsamling.

Uppdraget att ta fram teknik för hälso- och sjukvårdssektorn inleddes under Steve Jobs tid. Men det var först senare det mynnade ut i behovet av bärbar teknik i form av Apple Watch som bara är i början av sin bana på detta område.

I förlängningen kan sådant som HealthKit, ResearchKit and CareKit, rätt använt komma att revolutionera sjukvården.

Apple Watch Health

Apple Watch Health

Apple Watch Health

Apple Watch Health

”I believe Apple is on a mission to improve the overall health of its customers as well as that of the healthcare system, a task Jobs gave them before he died.”