It Just Works. Det brukade vara den förväntning som infriades med Apples produkter. I stort stämmer detta fortfarande vad gäller hårdvara och operativsystem. Apples appar och tjänster ligger däremot tyvärr ofta långt från den devisen.

En app ska idealt sett ha en tydlig uppgift som den löser på ett för användaren intuitivt, begripligt och inspirerande sätt. Spotify är ett bra exempel på det. All musik du ser i Spotify är strömmande och kan spelas upp över nätet. Du kan lätt välja att ta ned musik till din enhet för att spela utan tillgång till nätet.

Apple Music

När en app försöker göra allt för mycket på allt för många sätt så faller ofta hela premissen med en app. Apple Music är ett bra exempel på det. Den musik du ser i Apple Music kan vara köpt av dig och finnas nedladdad, den kan vara rippad av dig och nedladdad, den kan vara köpt eller rippad och sedan matchad med Apples musikbibliotek för att finnas tillgänglig strömmande över nätet. Den kan vara strömmande och spelbar över nätet och eventuellt även nedplockad för att kunna spelas utan tillgång till nätet. Inte intuitivt, inte begripligt och inte inspirerande. En app som kräver krångliga förklaringar och instruktionsfilmer för att gå att använda har missat målet.

Här gäller det att ha tungan i rätt mun annars slutar det lätt i tårar och timmar med tröstlöst återskapande av det som en gång fungerat när ett felaktigt val eller klick raderar all din musik. Ett enormt svek mot alla de som tidigare valt Apples modell för att hantera musik.

Om Apple haft is i magen så kunde Beats Music ha fått leva vidare som en inspirerande app för strömmande musik. Sedan kunde man ha fokuserat på att få ordning på det jordiskt virtuella helvete som heter iTunes. När ordning och reda infunnit sig vad gäller distinktionen mellan egen, köpt och matchad musik, med väl fungerande bakomliggande tjänster och en solid app, då men inte förr, hade det eventuellt (men extremt tveksamt) varit läge att slå ihop de gamla musikparadigmen med strömmande musik.

Nu får Apple försöka rädda det som räddas kan genom att strama upp Apple Music lagom till WWDC. Gärna med en extremt genomarbetad presentation som på djupet förklarar vilka steg som tagits för att undvika den röra som Apple helt på egen hand gjort av sitt musikerbjudande.

”The amount of trust and loyalty you’ll lose with another round of broken Apple Music will be mind boggling.”