Ben Lovejoy argumenterar övertygande för att Apple borde rensa bort MacBook Air och låta sex versioner av MacBook och MacBook Pro bilda en ny produktmatris. Med två versioner för varje skärmstorlek kan både basbehov och proffsanvändning täckas in.

Jag har förenklat Bens uppställning ytterligare en aning genom att hålla mig till begreppen Good och Better för alla storleksklasser. Med något större Retinaskärmar för MacBook Pro och hårddiskar bortrensade helt och hållet så blir valsituationen enklare med färre modeller men mer variation.

MacBook produktmatris

”This would halve the range from 12 models to 6, losing the embarrassing models Apple shouldn’t be offering today.”