Steve Wozniak berättade nyligen som gäst hos Conan O’Brien om sina tankar kring Apples motstånd mot krav från FBI på en bakdörr för iOS. Här blir det ännu mer tydligt att det fall FBI använder sig av för att utöva påtryckningar på Apple är helt irrelevant.

Steve Wozniak

Woz berättar också om hur extremt viktigt det är med datasäkerhet. Han har vid några tillfällen tagit fram kod som skulle kunna användas som virus och har alltid i dessa fall sett till att förstöra minsta spår av denna kod.

”What if China says, we want you to give us a backdoor so we can get into any phone, even your government officials?”