James Rath som är gravt synskadad har gjort en film som visar hur Apples tillgänglighetsfunktioner hjälpt honom i livet. Filmen hamnade i Tim Cooks synfält vilket han uppmärksammade med en tweet. Apple är så mycket mer än smart design, vilket är värt att uppmärksamma.

James eyes

”This film is not sponsored or a paid product placement. This is merely my thanks to Apple.”