Att dyka in i typsnittens och typografins värld då och då är en lisa för själen. Hoefler&Co. har gjort en skön liten film för att introducera sin nya teckensnittsfamilj Operator. Retrovurmen med skrivmaskiner och den praktiska nyttan vid kodning har gjort typsnitt med fast teckenbredd populära.

Operator Mono

Operator

Operator Mono har fast teckenbredd medan den större familjen Operator har proportionell teckenbredd men med känslan hos ett ickeproportionellt typsnitt.

”Typewriter faces have become part of the aesthetic of journalism, fundraising, law, academia, and politics; a dressier alternative to handwriting, but still less formal than something set in type, they’re an invaluable tool for designers.”