Under förarbetet för filmen Steve Jobs restaurerades två gamla VHS-inspelningar från introduktionen av NeXT i oktober 1988. Själva presentationen är en ganska seg historia, långt från Steve Jobs senare mästerverk i genren.

Steve Jobs NeXT introduction

Steve Jobs citerar under presentationen sin förebild Edwin Land med föresatsen att NeXT liksom Polaroid skulle verka i skärningspunkten mellan konst och vetenskap.

Steve Jobs business look

Det här är som synes under den mest businessmässiga delen av Steve Jobs karriär.

”In his first large-scale public appearance after his departure from Apple three years prior, Steve Jobs unveils the NeXT computer.”