John Lasseter berättar om vad som är grunden för Pixar och blickar tillbaks på några höjdpunkter från Pixars 30–åriga historia. Steve Jobs återkomst till Apple och det ledarskap han sedan visade, grundades till mycket stor del på hans erfarenheter med Pixar. Biografin Becoming Steve Jobs skildrar denna mognadsprocess mycket väl.

Steve Jobs John Lasseter

”Art challenges technology and technology inspires art.”