På torsdag 11 februari kommer Apple att betala ut 2,9 miljarder USD som utdelning till sina aktieägare. Apples kassakista är som vanligt smockfull men det mesta av detta kapital är låst utomlands eftersom en stor del skulle gå bort som skatt om de återbördades till USA.

Apple money

Att ha kapital bundet utomlands har i praktiken inte skadat Apple som kan låna pengar extremt billigt för att bekosta inhemska investeringar och aktieutdelningar/aktieåterköp. Dominansen på marknaden säkerställer även strategiska uppköp och avtal för komponentförsörjning.

AAPL 16-02-06

Förutom redan annonserade volymer för aktieutdelning/aktieåterköp på 200 miljarder USD de nästkommande fem kvartalen, har Apple 47 miljarder USD skramlandes som skulle kunna användas för extra aktieåterköp nu när kursen för AAPL är så låg.

”Apple is currently using much of its domestic U.S. cash flow to finance stock buybacks and dividend payments, and is also issuing bonds at extremely low interest rates to help pay for its capital return programs.”