Tydligen har Apple planer på att erbjuda fler appar och tjänster för Android. Apple Music har varit ett sätt att doppa tårna i grannens pool innan fler appar följer efter. Men med risk för att låta tjatig så bör Apple först rensa upp i sin egen pool med appar och tjänster där saker och ting inte fungerar strålande alla gånger.

Samsung Galaxy S5 Apple

Sedan kan man ju fråga sig vilka (om några) appar och tjänster som skulle ge ett mervärde genom att finnas för Android. iTunes för Windows var ett tydligt sätt att snabbt bredda användarbasen och intresset för iPod, som sedan kunde agera trojansk häst för att locka fler till Mac. Vad vid sidan av Apple Music fyller ett liknande behov för Android?

Google och inte minst Microsoft har på senare tid varit riktigt duktiga när det gäller att släppa appar till iOS, men behöver verkligen Apple bekräfta Android som plattform, efter att rätteligen ha kritiserat den som ett dåligt och osäkert plagiat av iOS?

”Cook may feel he needs to fight back and bring more Apple apps to Android — but he first needs to make sure the company’s software runs better on its own hardware than it currently does.”