Siri är inget vidare på att sjunga och är ännu inte integrerad med Apples nya Musikmemon. Men det hindrar inte att Siri kan ge en perfekt rytm som grund för beatbox och rap. Genom att be henne ge svaret på en biljon (1 000 000 000 000) upphöjt till 10 så blir resultatet en etta följd av en grym mängd rytmiska nollor.

Svenska Siri ger tyvärr inte ett lika uttömmande och rytmiskt svar.

iPhone 6 Siri biljon

”It made for a killer bass beat that he and his friends used to lay down an awesome freestyle rap, with the third performer singing Endaro Mahunubhavulu, a classic work of Carnatic music.”