Mike Kukielka har traditionsenligt satt samman en återblick över Apples alla nya produkter från året som gått. Hans topplista med de fem viktigaste nyheterna stämmer väl med mina egna åsikter om det Apple åstadkom under ett väldigt produktivt 2015.

Apple Top 5 (2015): Year in Review

”Here is my look back at a very busy year for Apple in 2015.”