Det är något visst med en dator du bygger själv. Den Apple 1 som nyligen dök upp som värdefullt elektronikskrot, fick mig att kolla upp Replica 1, en nyproducerad variant av Apple 1 som jag kände till sedan tidigare.

Replica 1

Replica 1 är inte en exakt kopia av Apple 1, utan något mer rationell och kompakt med en del modernare kretsar. Men det är inte frågan om att emulera en gammal arkitektur med moderna hobbydatorer som Raspberry Pi eller Arduino.

replica 1 plus

Replica 1 använder samma 6502 som Apple 1 och tuffar på lika långsamt som andra antika datorer. Det stora nöjet är att få löda ihop den från grunden med diskreta komponenter och se den få liv. En av mina första egna datorer var en Acorn Atom som jag fick löda ihop själv.

”The Replica 1 is a clone of the Apple I designed by Vince Briel with permission from the Apple I’s original creator Steve Wozniak.”