Zombies invaderar Apple Store och Woz minns Atari är några av nedslagen från åtta år bakåt i tiden. Här är några av mina favoriter från maj 2007.

Zombies love Apple