Att inte direkt hoppa på en teknisk nyhet innan det finns en färdig produkt som verkligen levererar genomtänkt nytta, är det arbetssätt som Apple sedan länge använder sig av, men som många aldrig kommer att förstå sig på. Ken Segall har en intressant spaning om detta fenomen.

Apple logo

Att andra hoppar på tekniktåget utan att ha en genomtänkt strategi betyder inte att Apple är senfärdiga. Med facit i hand går det istället att se hur varje litet steg som Apple tar, lägger grunden för större steg som får utvecklas tills de är redo att visas för världen, samt produceras och säljas i miljonupplagor.

Med lanseringen av iPhone 6, Apple Pay och Apple Watch ger Apple perspektiv på det gnäll om bristande innovation som vissa tyckare gett uttryck för under senare år.

”Its mission is to create products that people can fall in love with. There is not now, nor has there ever been, a timetable for such things.”