Dieter Bohn har gjort en riktigt bra videorecension av nya MacBook och vad den innebär för hela konceptet med bärbara datorer i framtiden. MacBook må ha sina begränsningar idag, men det är helt klart att vi alla framöver kommer att vilja ha de fördelar den erbjuder med sitt minimalistiska format.

MacBook

”Apple’s newest MacBook is tiny, thin, light, and kind of amazing. But is it powerful enough? Is it worth the price?”