Nästan en månad efter premiären har jag äntligen fått hem Becoming Steve Jobs. Denna biografi har hyllats av den nuvarande ledningen av Apple som anser att den ger en mer rättvis och insiktsfull bild av den Steve Jobs som återkom till Apple 1997 och skapade det som skulle bli dagens mäktiga storföretag.

Andy Hertzfeld som hade mer att göra med Steve Jobs under den första delen av Apples skapelseprocess, försvarar å sin sida den bild som ges i Walter Isaacsons officiella biografi och ifrågasätter motiven för att fokusera så starkt på Steve Jobs 2.0.

Becoming Steve Jobs

Sanningen ligger väl någonstans mittemellan. Jag gillar den tidigare biografin men ser fram emot att få den berättelsen kompletterad med denna, som har ett något annorlunda perspektiv. Särskilt den fascinerande vägen tillbaks från att ha varit på gränsen till konkurs 1997, ska bli extremt intressant att dyka ned i än en gång.

”As much as he valued simplicity, Steve was a complicated man, full of contradictions, so there’s plenty of room for many different takes on his life and legacy.”