Som alltid när Apple släpper något nytt så slutar inte sagan där. Varje ny finess eller funktion är ett steg på vägen mot en större helhet. En titt i backspegeln visar alla de små steg som togs med andra produkter för att lägga grunden för Apple Watch. Matt Rosoff har gjort en riktigt intressant spaning om Apple Watch som en bro till framtiden.

Apple Watch är även den bara första steget mot en framtid där vår blotta närvaro, med Apple Watch som identitetsbärare, interagerar med en mängd mer eller mindre smarta produkter. Potentialen finns där men har ännu inte visats upp annat än glimtvis av Apple.

Apple Watch CarPlay

Apple Watch låter dig redan betala utan kort och utan lösenkoder (ApplePay). Du är identifierad genom din iPhone och Apple Watch behåller din identitet så länge du bär den på handleden. Men det är bara början för denna personliga kommunikationscentral som kan prata med tingen runt dig.

Du kommer hem och dörren låser upp sig när du närmar dig och ljuset slår på när du kommer in (HomeKit). Samma sak med bilen, som dessutom justerar sätet och slår på din favoritmusik när du kliver in (CarPlay).

Det här är den roll Apple Watch i allt högre grad kommer att få. Som en tyst och smart assistent som har koll på den omgivning du befinner dig i och som den kan kontrollera och ha utbyte med. Det mesta av detta sker med minimal interaktion från din sida.

”If it sells millions of Apple Watches, as it almost certainly will, it’ll have a head start on one critical part of the equation — the thing that identifies you to all these sensors and devices that are just waiting for something to trigger them.”