Becoming Steve Jobs

Idag släpptes Becoming Steve Jobs. Denna mycket omskrivna biografi ger en annan bild av Steve Jobs än den officiella biografin Steve Jobs som Walter Isaacson gav ut strax efter Jobs död. Isaacsons bok har enligt mig fått oförtjänt hård kritik, men det är helt klart att den inte gav den fulla bilden av människan Steve Jobs.

Becoming Steve Jobs som är skriven av Brent Schlender och Rick Tetzeli, fokuserar mer på hur Jobs mognade inför återkomsten till Apple som blev en sådan exceptionell framgångssaga. Många som stod Jobs nära har varit tydliga med att detta är den skildring som bäst beskriver hur Steve Jobs var som person och vän.

Den nya boken om Jobs blir ett givet köp för mig och det ska bli mycket intressant att än en gång, fast med nytt perspektiv, få historien om Steve Jobs och Apple återgiven. Steven Levy bidrar med sin syn på den nya biografin i en mycket läsvärd artikel.

”The official thesis of the book is that during Jobs’ so-called “wilderness” years, between his being fired from Apple in 1985 and his return in 1997, the prodigal co-founder gained management wisdom, patience and even a measure of tact, all of which helped him take the company to unprecedented heights.”