Bygget av Apple Campus 2 går vidare i rask takt och många sidobyggnader har rest sig över marknivån. En färsk, snygg och högupplöst drönarfilm visar bland annat den underjordiska samlingssal som Apple kommer att använda för framtida produktpresentationer. En överflygning av Apples nuvarande högkvarter på adressen One Infinity Loop finns även med.

Apple Campus 2

”BE SURE TO CHANGE SETTINGS TO 4k!”