Apple iPad

Idag för fem år sedan presenterades iPad av Steve Jobs. Grundkonceptet håller riktigt bra från iPad till dagens iPad Air 2. Jag tänker streta på med min antika iPad som ska få nytt egenhändigt installerat batteri. Om inte annat som ett experiment i hur länge en väl använd iPad kan ticka.

Jag gick igång hårdare på iPad än iPhone och några av mina gamla artiklar om iPad funkar fint även nu, fem år senare. Det finns även en del frågor i dessa reflektioner som iPad ännu inte löst. Till detta hör svårigheten att säkert dela på en iPad, utan att blotta inloggade tjänster.

”En fråga som inte är besvarad är om och i sådana fall hur iPad fungerar i en miljö med flera användare. Inget tyder på att detta är fallet utan iPad bör nog ses som en personlig produkt, vilket i och för sig (i)namnet antyder. Det vore annars bra om det fanns åtminstone en möjlighet till någon form av gästkonto för mer allmänt bruk inom till exempel en familj.”