Glendenning Barn

Den mark där bygget av Apple Campus 2 pågår för fullt, var för hundra år sedan platsen för en av många fruktodlingar i Cupertino. En lada som restes på platsen 1916 har sedan tidigare vårdats som historisk byggnad och kommer att leva kvar och användas på området. Glendenning Barn har monterats ned och kommer att återuppstå i närheten av Apples fitness center på området.

Med 80 procent av arealen avsatt för växtlighet och öppna landskap, kommer Apple Campus 2 med sina fruktträdgårdar, åter igen likna det ursprungliga landskapet för hundra år sedan.

”Under Apple’s care, it will be a working barn for the first time in decades, storing sports equipment and the landscaping supplies the company will need for the thousands of trees that will shade the campus.”