Liksom förra årets julreklam från Apple (som Apple tyvärr inte har kvar), så spelar årets upplaga – The Song, rejält på känslosträngarna. Budskapet är att alla Apples plattformar är utmärkta för att skapa något eget som blir minnen för framtiden – From one gift come many.

Apple - From one gift come many

”This holiday season, give the gifts of creativity, music, art, thoughtfulness, and generosity. A gift from Apple has the power to inspire in countless ways.”