Tim Cook

Att Apple och dess ledare Tim Cook står upp för jämlikhet och mångfald, har visat sig alltmer tydligt på senare år. Genom Businessweek berättar Tim Cook om hur hans egen erfarenhet som homosexuell, inneburit en djupare känsla för minoriteters utsatthet och de svårigheter som fördomar innebär.

Cook har inte gjort någon hemlighet av detta, men är i det mesta en väldigt privat person som fokuserar helt på Apple. Att berätta om sin egen erfarenhet och hur den fått honom att stå stark vid motgångar, är för Cook en del i att leva upp till det ideal som Martin Luther King stod för, genom att ständigt ställa sig frågan; Vad gör du för andra?

”So if hearing that the CEO of Apple is gay can help someone struggling to come to terms with who he or she is, or bring comfort to anyone who feels alone, or inspire people to insist on their equality, then it’s worth the trade-off with my own privacy.”