Printers from Hell

The Oatmeal brukar ha rätt i sina observationer av verkligheten. Spaningen om onda bläckstråleskrivare är inget undantag.