Martin Luther King – I Have A Dream

Tim Cook har varit mycket tydlig med att stå upp för mänskliga rättigheter och socialt ansvar under sin tid som Apple ledare. Nu påminner Tim om att den vision som Martin Luther King målade upp i sitt berömda tal ”I Have a Dream” för 51 år sedan, ännu inte uppfyllts och behöver nytt engagemang för att fullbordas.